Starta café eller restaurang

Funderar du på att starta ett café eller en restaurang i Göteborg? Börja med att kontrollera vilka regler som kommunen har kring livsmedelshantering och denna bransch.

Bygglov

Om en ny byggnad ska byggas, alternativ en renovering ske som utökar dess area, kan bygglov behövas. Detta gäller även om en större skylt ska sättas på fasaden. Kom även ihåg att om du renoverar så att lokalen får andra användningsområden kan bygglov behöva ske.

Brandskydd

Planera och se över gällande brandskydd. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att elden ska kunna hanteras utifrån vissa kriterier. Ladda ner broschyren ”Brandskydd för företagare” från kommunens hemsida. En informativ broschyr för dig som tänker starta eller driver företag.

Tillgänglighetskrav

Planera redan från början en tillgänglighetsplan. Det kan vara skyltar, trappor och entréer som kan behöva åtgärdas så att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig in i restaurangen eller caféet.

Bullernivå

Kan restaurangen störa människor i närheten? Det är exempelvis vanligt om den ligger på bottenplan med lägenheter ovanpå. Då behöver bullerisolering ske och en mätning ske av bullernivån. Läs vidare i artikeln ”Buller i restauranger”.

Rökfritt

I Sverige finns lag på att det ska vara rökfritt både på caféer och restauranger. Det kan vara smart att sätta upp askkoppar strax utanför restaurangen vilket premierar rökarna att gå hit när röksugen blir för stort.

Fettavskiljning

Restauranger bör ha bra restaurangutrustning som möter både behov och funktionskrav. Det finns exempelvis krav på fettavskiljare när det hanteras större mängder livsmedel. Man brukar generellt säga att detta krävs på bagerier, caféer, restauranger och utekök. Målet är att inte så mycket fett ska spolas ner i avloppet utan istället samlas upp. Därefter är det kommunen som kommer och hämtar den uppsamlade mängden.

Tobak & Alkohol

Önskas försäljnings ske av tobak behöver ett tillstånd ansökas för detta. Detta via tillståndsenheten på kommunen. Det är betydligt lättare att få tillstånd för försäljning av tobak än försäljning och servering av alkohol. För att få sälja detta krävs serveringstillstånd. Är det däremot inte starkare än folköl kan anmälan istället ske för ”försäljning av folköl”.

Uteservering

För att ha en uteservering krävs polistillstånd. Du behöver även kontrollera vem som äger marken och om någon hyra därmed behöver erläggas. I de flesta kommuner finns även en övre gräns för hur många uteserveringar eller food trucks som får finnas inom ett visst begränsat område.